Chirana

Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz polityka cookies serwisu: www.chirana.pl

1. Administratorem Danych Osobowych jest:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest wyłączny dystrybutor marki Chirana w Polsce:  Meditrans sp. z o.o. sp.k.z siedzibą w Kielcach przy ul. Podlasie 16c zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych w firmie Meditrans można kontaktować się pod adresem e-mail: zgoda@meditrans.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją działań marketingowych oraz komunikacją związaną z ułatwieniem procesu zakupowego. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. W sytuacji dokonania zakupu towarów i usług oferowanych przez firmę Meditrans, dane przetwarzane są w celu realizacji zamówienia/umowy oraz rozliczeń finansowo-księgowych. Wówczas podstawą prawną staje się przepis prawa. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne, natomiast w celu wystawiania faktur i dokonania rozliczeń jest obowiązkowe.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli nie chcą Państwo już dłużej otrzymywać od nas informacji marketingowych mogą Państwo cofnąć zgodę w każdym czasie wysyłając wiadomość mailową na adres: zgoda@meditrans.pl . Nie będziemy wysyłać żadnych treści marketingowych, jeżeli zgoda zostanie cofnięta.
 • Pani/Pana dane osobowe w firmie Meditrans nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. W przypadku danych dotyczących realizacji zamówień/umów do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z tytułu przepisów prawa.
 • Pani/ Pana dane mogą być udostępniane m.in. partnerom biznesowym w celu przesyłania próbek towarów, a w przypadku dokonania zakupu: podmiotom finansującym zakup towarów i usług, operatorom systemów płatności, bankom, gwarantom realizującym naprawy w ramach gwarancji urządzenia. Dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie firmy Meditrans (umowa powierzenia danych), przedstawicielom handlowym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym działających w ramach umowy z Meditrans, firmom transportowym, serwisom urządzeń, biegłym rewidentom, kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym.

 

2. W zależności od sposobu i celu korzystania z serwisu przez odwiedzającego jego Administrator może gromadzić następujące dane:

 • Dane gromadzone automatycznie przez właściciela serwisu to adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, pliki cookies itp.
 • Dane podane dobrowolnie przez Użytkownika podczas przesyłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, np.:
  -Imię i Nazwisko
  – nazwa gabinetu
  – Adres e-mail
  – Numer telefonu
  – Numer Identyfikacji Podatkowej

3. Gromadzone przez Administratora dane są wykorzystywane zgodnie ze wskazanym w  serwisie przeznaczeniem.

– Formularze kontaktowe – wymagają podania określonych danych w celu uzyskania różnego typu informacji; dane uzyskane w ten sposób wykorzystywane są wyłącznie w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie.

– Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w serwisie, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości serwisu.

Zgromadzone w powyższy sposób dane nie są w żaden sposób udostępniane podmiotom trzecim. Wyjątek stanowią Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych oraz organy wymiaru sprawiedliwości w zakresie zgodnym z ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Pliki Cookies stosowane przez Administratora są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 • Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  – Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  – Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 • Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

  Konfiguracji serwisu
  – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  – rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  – zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
  – zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
  – rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

  Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
  – utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  – poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  – optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

  Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
  – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  – poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

  Zapamiętania lokalizacji użytkownika
  – poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

  Analiz i badań oraz audytu oglądalności
  – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

  Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

 • Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  –  prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
  www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  –  zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  –  wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

  Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w  dowolnym momencie, jednak zmiany te nie ograniczą zakresu ochrony danych osobowych Użytkowników. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, Użytkownik Serwisu zostanie o nich poinformowany w ramach zakładki „Polityka prywatności”.

 

Skontaktuj się z nami